MENU CLOSE

showsearch
香槟酒只来自于法国香槟地区
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
  • linkedin
  • rss

香槟酒经济

关键数字

2020年

以图表显示

以表格显示


人员

16 100 位果农
360 
家酒庄

生产面积

33 821 公顷,其中包括:
24 033 公顷位于马恩省
7 235 公顷位于奥布省和上马恩省
2 553 公顷位于埃纳省和塞纳马恩省

葡萄品种

黑比诺 38 %
莫尼耶 31 %
霞多丽 30 %

产量

301,9 亿瓶
单位产量 = 10 300  公斤/公顷

库存

1 437 亿瓶 (包含个人储备酒)
(截止至2019年7月31日)

营业额

5,0亿欧元,其中出口占 3,0 亿

出货量

法国
141 594 046 瓶(48 %),其中:
78 983 870 瓶来自香槟酒庄(56 %)
62 610 176 瓶来自果农及合作社(44 %)

 

出口
155 967 850 瓶(52 %),其中:
135 803 435 瓶来自香槟酒庄(87 %)
20 164 415 瓶来自果农及合作社(13 %)

 

总量
297 561 896
214 787 305 瓶来自香槟酒庄(72 %)
82 774 591 瓶来自果农及合作社(28%)

位居前十位的出口市场

1. 英国 26 996 415
2. 美国 25 677 389
3. 日本 14 303 643
4. 德国 11 649 724
5. 比利时   9 164 010
6. 意大利   8 329 575
7. 澳大利亚   7 655 393
8. 瑞士   5 422 351
9. 西班牙   4 313 144
10. 瑞典   3 250 609

行业间组织

香槟委员会

行业间组织

香槟区酒庄

行业间组织

香槟区果农