MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
  • linkedin
  • rss

Wettelijke vermeldingen

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


De websites  champagne.fr en champagne.com staan onder het beheer van het interprofessionele Comité van Champagnewijnen (hierna het Comité Champagne) en streven naar het promoten van en het informeren over de Champagnebenaming.

Het gebruik van voornoemde sites is onderworpen aan deze algemene gebruiksvoorwaarden, bij het scrollen door deze sites, aanvaardt u deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Het Comité Champagne kan op ieder willekeurig moment deze algemene gebruiksvoorwaarden herzien.

Links
Op de sites champagne.fr en champagne.com kunnen links staan naar sites van derden die niet door het Comité Champagne gecontroleerd worden. Het Comité kan dientengevolge niet aansprakelijk gesteld worden voor hun inhoud of voor de hierop aangeboden producten en diensten.

Niet aansprakelijk
Het Comité Champagne kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, onder andere voortvloeiende uit de onderbreking van de sites champagne.fr en champagne.com of veroorzaakt door een bug, een onjuistheid, een vergissing of een omissie met betrekking tot de inhoud van voornoemde sites.

Intellectueel eigendom
De tekst, de afbeeldingen, de logo’s en de filmpjes zijn het exclusieve eigendom van het Comité Champagne. Iedere reproductie, in zijn geheel of voor een deel, aanpassing en/of vertaling is verboden met uitzondering van de ongewijzigde reproductie voor privé en niet-commerciële doeleinden.

Persoonsgebonden gegevens
In overeenstemming met de Wet Informatica & Vrijheid, beschikt u over een recht van toegang, verbetering en verwijdering van de u betreffende inlichtingen. Hiertoe moet u een schriftelijk verzoek sturen naar het Comité Champagne, ter attentie van de Verantwoordelijke Informatica & Vrijheid, 5 rue Henri Martin, BP 134, CS 31 135, 51204 EPERNAY of via par email.

Beveiliging computergegevens
Het Comité Champagne geeft de verzekering dat het alles in het werk gesteld heeft om ervoor te zorgen dat er op de sites champagne.fr en champagne.com en in hun inhoud geen bij het Comité Champagne bekende virussen en overige kwaadwillige programma’s of Trojaanse paarden voorkomen.

Toepasbare wet
Deze algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden uitgelegd volgens het Franse recht. Ieder geschil met betrekking tot de uitleg en/of de uitvoering valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. In geval van afwijkende uitleg in het kader van de verschillende vertalingen, prevaleert de Franse versie.

Technische voorvereisten
Het gebruik van een recente internet browser is aangeraden bij het bezoeken van de sites champagne.fr en champagne.com.

Gebruik van cookies
U aanvaardt het gebruik van cookies bij het scrollen door de sites champagne.fr en champagne.com.

WETTELIJKE VERMELDINGEN


Uitgever
Comité interprofessionnel du vin de Champagne (Comité Champagne)
5, rue Henri Martin
CS 30 135
51204 Epernay

Tel.: 33 (0)3 26 51 19 30
Fax: +33 (0)3 26 55 19 79
Neem contact met ons op via email

BTW Code: FR0E780385829

Verantwoordelijke publicatie: Vincent Perrin

Ondergebracht bij:
PHPNET France
97-97 bis rue du général Mangin
38100 GRENOBLE
Frankrijk
Tel.: +33 (0)4 82 53 02 10
Fax: +33 (0)4 58 00 51 46

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.