MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
  • linkedin
  • rss

Terroir en oorpsrongsbenaming

<

De verdediging van de benaming

De bescherming is meteen na de erkenning van de benaming door de wijnsector van de Champagne opgestart en heeft zich sindsdien steeds verder uitgebreid over de hele wereld.

Tijdlijn 

1843
Reeds halverwege de 19de eeuw hebben alle actoren van de wijnsector in de Champagnestreek de krachten gebundeld om hun gemeenschappelijk erfgoed, Champagne, te verdedigen tegen onrechtmatig gebruik zijdens producenten van mousserende wijnen die ten onrechte hun wijn wensten te promoten onder de naam “Champagne”.

1908
Vanaf de 20ste eeuw zijn er nationale en internationale beschermingsmiddelen ingevoerd toen de eerste oorsprongsbenamingen – waaronder Champagne – officieel erkend werden.

1941
Het Interprofessionele Comité van de Champagnewijn (Champagnecomité) wordt opgericht om de naam “Champagne” te verdedigen samen met het INAO (Nationaal Instituut van Oorsprong en Kwaliteit).
In het begin richtte de bescherming zich hoofdzakelijk op de strijd tegen het gebruik van de benaming voor mousserende wijnen die er geen recht op hadden. Het betrof hier namaakproducten – mousserende wijnen die ten onrechte aangeboden werden als Champagne, of een wettig misbruik, te weten het aanbieden van Champagne onder de generieke benaming en met vermelding van de ware herkomst van de wijn (bijvoorbeeld American Champagne)

1984
Sinds de jaren tachtig streeft het Champagnecomité ernaar om de bescherming van de naam “Champagne” uit te breiden naar parasitair gebruik dat schade berokkent aan zijn naamsbekendheid. Deze “extra” bescherming is door de Franse rechtbanken erkend en vervolgens vastgelegd in de Franse wet.

2013
Vandaag bieden alle landen van de Europese Unie plus talrijke andere landen (Zuid-Korea, Colombia, enzovoort) een bescherming die alle soorten producten en diensten dekt.

2015
Canada, Equator, Vietnam en Haïti maken nu ook deel uit van de 121 landen waar de benaming beschermd is.

Bescherming van de benaming buiten de wijn- of dranksector

De naamsbekendheid van Champagne is zo groot dat men misbruik gemaakt heeft van de benaming in het kader van producten die niets te maken hebben met de wijn- of dranksector, zoals de sigaret met de naam "Champagne" van de SEITA. Het heeft het Champagnecomité drie lange jaren gekost om dit merk te laten intrekken. Deze zaak heeft echter wel het INAO in de gelegenheid gesteld om de uiterst belangrijke wet van 2 juli 1990 te laten aannemen, deze wet beschermt nu ook de naamsbekendheid die samengaat met een oorsprongsbenaming.

Uittreksel uit de wet van 2 juli 1990

"De geografische naam van de oorsprongsbenaming of iedere andere vermelding hiernaar mag niet gebruikt worden voor een ander gelijksoortig product of gelijksoortige dienst indien voornoemd gebruik schade kan berokkenen aan de naamsbekendheid van de benaming"

Dankzij deze wet hebben het Champagnecomité en de INAO de rechtszaak tegen Yves Saint Laurent gewonnen, die in meerdere landen een parfum had geïntroduceerd met de naam “Champagne”. Na afloop van deze rechtszaak in 1993, heeft het Hof van Beroep van Parijs de exclusiviteit van de Champagne officieel toegekend aan de Champagnewijnprofessionals.

Talrijke internationale overeenkomsten

Het Champagnecomité en het INAO moedigen het sluiten van wederzijdse overeenkomsten aan tussen landen. Talrijke landen hebben aldus beschermingsovereenkomsten afgesloten, in het bijzonder op initiatief van de Europese Unie. Vandaag draait het er bij de Wereldhandelsorganisatie vooral om het invoeren van een multilaterale bescherming tussen alle lidstaten.

De belangrijkste multilaterale overeenkomsten zijn:

  • 1891. Overeenkomst van Madrid (oorspronkelijk: Brazilië, Spanje, Frankrijk, Tsjechische Republiek, Zwitserland, Tunesië).
  • Overeenkomst van Lissabon: 16 landen waren hier oorspronkelijk bij betrokken.
  • Overeenkomst van Marrakech ADPIC/TRIPS (Aspecten van de Intellectuele Eigendomsrechten in de handel: 162 Staten zijn op dit moment lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.