MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
  • linkedin
  • rss

Terroir en oorpsrongsbenaming

<

De verdediging van de benaming

Het beschermingsbeleid, een filosofie, een expertise

Sinds de oprichting van de AOC Champagne in 1936 zijn de wijnboeren en wijnhuizen van Champagne hun organisatie blijven versterken en blijven anticiperen in het kader van hun bedrijfschap om zo de expansie in goede banen te leiden door het opvoeren van de kwaliteit en de reputatie ervan. De naam “Champagne” geniet nu een steeds betere bescherming tegen onterecht gebruik, mede omdat de benaming zo algemeen bekend is.

Een van de opdrachten van het Champagnecomité

Verdediging van de benaming wereldwijd

Het Champagnecomité heeft kantoren op de 16 grootste exportmarkten. Deze kantoren werken wereldwijd aan de erkenning en de verdediging van de gecontroleerde oorsprongsbenaming Champagne (AOC). De opdracht van de bijkantoren van het Champagnecomité bestaat erin onrechtmatig gebruik van het woord “Champagne” te melden, zodat hier in der minne of middels een rechtszaak een eind aan kan worden gemaakt.

Bescherming? Waarom?

De bekendheid en het prestige van de naam  “Champagne” wakkeren hebzucht aan en ieder jaar opnieuw wordt de benaming honderden keren onrechtmatig gebruikt. Het is echter zo dat, in tegenstelling tot eenvoudig na te maken merken, de naam “Champagne” het gemeenschappelijke erfgoed vormt van de professionals in de Champagnestreek en voor hen is de verdediging van de benaming van cruciaal belang.

De wijnboeren en wijnhuizen zijn tevens verplicht de consumenten te beschermen tegen producten die onterecht gebruik maken van de bekendheid of de oorsprongsgarantie en de kwaliteit van de naam “Champagne”.

Het Champagnecomité en de INAO hebben dus besloten om op juridisch vlak systematisch de strijd aan te binden tegen een ieder die de bekendheid en de identiteit van de naam “Champagne” misbruikt.

Het Champagnecomité (CIVC), de wettelijke verdediger van de benaming

Wet van 12 april 1941, gewijzigd, strekkende tot de oprichting van het Interprofessionele Comité van de  Champagnewijn (Staatsblad 16 april 1941) [uittreksels]
Artikel 13

"Het Interprofessionele Comité van de Champagnewijn heeft een burgerlijke persoonlijkheid en mag in rechte optreden. Het mag, voor iedere gerechtelijke instantie, de rechten uitoefenen van een civiele partij met betrekking tot feiten die rechtstreeks of onrechtstreeks schade berokkenen aan het collectieve belang van de basisgroepering die het vertegenwoordigt.

Het wordt voor de rechtbank vertegenwoordigd als in de handelingen van het burgerlijke leven door de voorzitters handelende alleen of samen en kan aan iedere gemachtigde zijner keuze zijn bevoegdheden in hun geheel of voor een deel delegeren."

Declaration to Protect Wine Place & Origin
(manifest ter bescherming van de terroirs en de geografische aanduidingen van de wijn)

Iedere wijn is de vrucht van een terroir en iedere fles heeft zijn eigen authentieke karakter, bepaald door de grond en het klimaat van zijn terroir en door de specifieke eigenschappen verhuld in de knowhow van de wijnboeren en de vinologen van zijn streek. Het kiezen van een Champagnewijn is niet iets wat men zomaar doet. De naam Champagne, die immers meer is dan een naam alleen, staat voor een specifieke terroir.

Dit is de reden waarom het Champagnecomité zich inzet om de naam “Champagne” te bewaren en te beschermen. Ieder onterecht gebruik van geografische aanduidingen wordt beschouwd als bedrog ten aanzien van de consument en maakt inbreuk op de integriteit van alle wijnterroirs samen. Het Champagnecomité heeft dus besloten zich bij andere grote wijnstreken te voegen om zo iedere verwarring bij de consument uit de weg te gaan.

In 2005 heeft het Champagnecomité met 8 andere streken de “Declaration to Protect Wine Place and Origin” opgesteld. Vandaag de dag heeft deze beweging zich uitgebreid en telt nu 23 leden, te weten Barossa, Bordeaux, Bourgogne/Chablis, British Columbia, Champagne, Chianti Classico, Jerez-Xérès-Sherry, Long Island, McLaren Vale, Napa Valley, Oregon, Paso Robles, Porto, Rioja, Santa Barbara County, Sonoma County, Texas, Tokaj, Victoria, Walla Walla Valley, Washington state, Willamette Valley en Western Australia.

Ondanks het feit dat zij op de wereldmarkt elkaars concurrenten zijn, hebben al deze streken het unieke karakter van de andere streken erkend, wetende dat zij allemaal hun eigen unieke wijn aanbieden die nergens anders kan worden nagemaakt. Hoe vanzelfsprekend het ook moge zijn, de oorsprong is de essentie van de wijn.

Wij nodigen u uit om onze actie te steunen door aandachtig het etiket te lezen op de fles om te kijken waar de wijn in de fles vandaan komt. 

Meer informatie
Kijk op de website, visit www.WineOrigins.com

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.