MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
 • facebook
 • twitter
 • instagram
 • youtube
 • linkedin
 • rss

Duurzame Ontwikkeling

Behoud en valorisatie van de terroirs, de biodiversiteit en het landschap

De grond is het belangrijkste aspect van de terroir en tevens een erfstuk van onschatbare waarde voor zo’n bekende gecontroleerde oorsprongsbenaming als Champagne. Iedere aantasting van de terroir kan het voortbestaan van onze activiteit in gevaar brengen en schade toebrengen aan het imago van het product.

De wijnbouwgrond

De grond beschermen tegen mogelijke afbraakbronnen stond altijd en terecht een fundamenteel aandachtspunt geweest van de Champagneproducenten. Zo is men bijzonder waakzaam wat betreft het fysische, chemische en biologische aspect van de grond.

Talrijke initiatieven

De branche heeft vanaf het prille begin talrijke initiatieven genomen om zijn culturele erfgoed te beschermen en te valoriseren. De belangrijkste punten zijn als volgt:

 • het plaatsen van waterinstallaties op de wijnheuvels: meer dan 70 miljoen Euro aan investeringen sinds 10 jaar,
 • studie naar grondverzakkingen, het vermogen en de uitrusting van het materieel, zoals de banden van tractors bijvoorbeeld,
 • promoten van een doordachte voeding van de grond en de wijngaard, ontwikkeling van hulpmiddelen bij het nemen van beslissingen,
 • waken over de kwaliteit van de op de markt beschikbare meststoffen, verbod op het gebruik van compost en rioolwaterzuiveringsslib uit de stad
 • opstellen van advieskaarten en het promoten van grasbegroeiing in en rond de wijngaard,
 • het onderzoeken, al 20 jaar lang, van de biologische activiteiten van de grond en aanbevelingen voor praktijken bevorderlijk voor het leven van de grond.

De indicatoren waarover wij op dit moment beschikken, tonen aan dat de grond in de Champagnestreek een uitstekend biologisch activiteitsniveau heeft, vaak hoger dan de waarden die men gewoonlijk terugvindt in de landbouw.

Biodiversiteit en landschap

De biodiversiteit en het landschap zijn zeer belangrijke aspecten van zowel het erfgoed als het imago van de Champagnewijnen. Het is dus belangrijk om deze in stand te houden en om ze te valoriseren. De streek telt talrijke gebieden die van groot belang zijn voor de ecologie en waar de biodiversiteit absoluut moet worden beschermd door de natuurlijke habitat te behouden. Men heeft zelfs de aanwezigheid opgemerkt van beschermde planten- en diersoorten in en om de wijngaard. Dit bewijst dat het mogelijk is om op harmonieuze wijze een verantwoorde exploitatie van de wijnheuvels te combineren met het behoud van de biodiversiteit van de natuur. Daarbij heeft het landschap in de Champagnestreek een uniek en buitengewoon karakter. Dit verklaart ook meteen waarom het een kandidaat is voor de UNESCO Wereldcultuurgoedlijst.

Inachtneming van de ecosystemen en het landschap

De Champagneproducenten houden dan ook zeer nauwlettend in de gaten of de verschillende activiteiten van de bedrijfstak wel compatibel zijn met de inachtneming van de ecosystemen en het landschap. De ontwikkeling van enerzijds duurzame en anderzijds biologisch wijnbouw heeft wat dat betreft zeer positieve gevolgen, zoals een betere integratie van de bedrijfsgebouwen in het landschap, verandering van de praktijken voor het onderhouden van de grond met meer grasbegroeiing en het geleidelijk aan terugkomend verschijnsel van houten paaltjes die mooier en ook beter zijn op ecologisch vlak. Het in 2005 door de bedrijfstak ingevoerde BIODIV plan heeft het mogelijk gemaakt om een inventaris op te maken van de biodiversiteit van de flora in de wijngaard (356 verschillende soorten waaronder 9 ingeschreven op de rode lijst van Champagne-Ardenne) en plantensoorten te identificeren die belangrijk zijn op esthetisch, patrimoniaal, landbouwkundig en functioneel niveau (onderdak voor nuttige insecten). Op basis van deze werkzaamheden heeft men nieuwe richtlijnen kunnen ontwikkelen. De bedrijfstak wenst nu het aanplanten van struikheggen te promoten op de heuvels en zal de plaatselijk collectieve initiatieven op dit vlak financieel steunen. Men heeft daarbij verschillende proeflocaties opgericht in meerdere regio’s van de Champagnestreek om de gunstige uitwerking van deze maatregelen aan de wijnboeren te demonstreren en hen hiervan te overtuigen.

In het kader van dit tweede deel, ambieert de bedrijfstak om de agro-ecologische infrastructuren verder te ontwikkelen (grasbegroeiing in en om de wijngaard, ontwikkeling van struikheggen) en om het plaatsen van waterinstallaties op de heuvels voort te zetten en deze op correcte manier te integreren in het landschap.

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.