MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
 • facebook
 • twitter
 • instagram
 • youtube
 • linkedin
 • rss

Duurzame Ontwikkeling

Dit is vermoedelijk de grootste uitdaging voor de mensheid in de komende jaren en decennia. Wetenschappers zijn het er unaniem over eens: de uitstoot van broeikasgassen (GES) die veroorzaakt wordt door menselijke activiteiten isverantwoordelijk voor de klimaatverandering en heeft ernstige gevolgen op hygiënisch, economisch en geopolitieke vlak, tenminste als de mensen niet snel hun uitstoot gaan halveren. Dit houdt in dat geïndustrialiseerde landen, zoals ons land, vier keer minder uitstoot moeten produceren.

Dit doelcijfer van factor 4 (vermindering van 75%) is opgenomen in de Franse wet sinds 2005 en is nu ook opgenomen in de Grenellewet 2.

In de Champagnestreek is men echter vooruitgelopen op deze wettelijke bepalingen. In 2003 heeft men de CO² uitstoot van de hele sector berekend en een actieplan in werking gesteld met de komende generaties in het achterhoofd.

Het klimaatplan van deChampagnestreek

Het klimaatplan van de Champagnestreek omvat vandaag vijf grote speerpunten, 16 onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s en een vijftigtal reeds uitgevoerde, nog lopende en of geplande acties. De hoofdlijnen en programma’s luiden als volgt:

1/Wijnbouw en oenologie

 • beheersing van het energieverbruik van de tractors,
 • vermindering van de uitstoot van stikstofmonoxide van wijnbouwgronden (stikstofhoudende meststoffen),
 • vermindering van de impact van de strijd tegen vorst,
 • invoering van een biomassaplan.
 • het promoten van enerzijds biologische wijnbouw en anderzijds duurzame wijnbouw,
 • optimalisering van wijnbouwprocedés en energiebesparing op het gebied van productieprocedés,
 • ontwikkeling en begeleiding van ecologische initiatieven in de wijnbouwbedrijven.

2/Transport :

 • terugbrengen van de impact van de verplaatsing van mensen (pendelen, beroepsreizen, bezoekers en wijntoerisme),
 • promoten van minder vervuilende transportmiddelen voor de aankomende en uitgaande vrachten.

3/Gebouwen:

 • beperking van het energieverbruik en verbetering van de thermische kwaliteit van de gebouwen,
 • ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen,
 • promoten van duurzame gebouwen .

4/Verantwoord inkopen van goederen endiensten :

 • ondersteuning en promotie van een verantwoord inkoopbeleid van goederen en diensten met een kleinere ecologische of klimaat voetafdruk,
 • beheersing, in het bijzonder, van de verpakking bij het verzenden van de Champagnewijnen (flessen, verpakking),
 • > de inputmiddelen en toeleveringen met componenten van fossiele oorsprong geleidelijk aan vervangen door biologische producten, te weten producten afkomstig van landbouwbronnen (Anaxagore-programma).

5/ Transversale acties :

 • uitvinden van een specifiek voor de bedrijfstak bestemde CO² calculator en deze ter beschikking stellen van alle producenten op een interface van het type extranet,
 • professionals bewust maken van het belang van het opstellen van een diagnose en van hun eigen actieplan en hen hierin begeleiden.

De doelstellingen zijn nu gedefinieerd :

 • Factor 4 en indien mogelijk factor 5 (vermindering van 80%) moeten op zijn laatst in 2050 zijn bereikt.
 • De uitstoot in de Champagnestreek moet met 25% teruggebracht worden tussen 2003 en 2020.

Deze acties beginnen hun vruchten af te werpen aangezien men erin geslaagd is de intensiteit van de CO² in de Champagnesector met 15% te verminderen tussen 2003 en 2010.

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.