MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
 • facebook
 • twitter
 • instagram
 • youtube
 • linkedin
 • wechat
 • rss

Duurzame Ontwikkeling

Verantwoord beheer van water, afvalwater, bijproducten en afvalstoffen

Het beheer van water en wijnafvalwater is één van de oudste en belangrijkste aandachtspunten van de branche. De eerste initiatieven op dit vlak stammen uit halverwege de jaren 1980.

Waterbeheer

Het gemiddelde verbruik van de bedrijfstak komt ongeveer overeen met en totale verbruik van alle huishoudens in een stad met 20000 inwoners. De wijnactiviteiten verbruiken acht keer minder water dan het gemiddelde van de Franse landbouw die voornamelijk water gebruikt bij het irrigeren, iets wat in onze regio verboden is.

Het verbruik voor de verschillende stadia van de wijnproductie bedraagt 2 liter per verzonden fles (4,1 L voor alle wijnactiviteiten samen). Deze waarden liggen iets boven het gemiddelde en leunen aan bij die van de productie van niet-alcoholische dranken, maar zijn nog altijd een stuk lager dan die van brouwerijen.

Wijnproductiebedrijven hebben talrijke maatregelen getroffen om hun waterverbruik te beperken: oorspronkelijk ontwerp van de ruimtes (vloer- en muurbekleding), optimaliseren van de reinigings- recycling- en/of waterherwinningsprocedures, en natuurlijk de strijd tegen waterverspilling.

De bedoeling is om nog meer te besparen zonder dat dit ten koste gaat van de hygiëne in de perscentra, de kuiperijen en de verschillende werkplaatsen.

Afvalwaterbeheer

Om de wijnkelders hygiënisch te houden, moeten ze op regelmatige basis worden schoongemaakt. Hierdoor ontstaan grote hoeveelheden afvalwater dat vol zit met organische stoffen. De jaarlijkse afvoer komt mogelijk overeen met die van een stad met 200.000 inwoners.

Daarom is men halverwege de jaren 90 begonnen met het investeren in waterzuiveringssystemen. Vanaf het jaar 2000 werden deze investeringen nog verder opgevoerd. Het totale bedrag ligt al 10 jaar lang ver boven de 40 miljoen Euro en vandaag de dag wordt 100% van het afvalwater en de vloeibare bijproducten afkomstig van de wijnactiviteiten behandeld of gevaloriseerd.

Bijproducten en afval

Het produceren van druiven en Champagnewijnen genereert, net als alle andere activiteiten, afval en bijproducten die grotendeels gevaloriseerd worden.

De branche genereert in de eerste plaats bijproducten : gemiddeld 120.000 ton houtachtige afvalproducten per jaar van het rooien en het snoeien van de wijnstokken en 120.000 ton druivendraf per jaar afkomstig van de 2000 perscentra.

 • 80 % van het houtafval wordt vermaald in de wijngaardpercelen en draagt aldus bij tot de instandhouding van een juist humusgehalte van de grond na een langzaam biologisch afbreekproces.
 • 20 % wordt verbrand en de mogelijke energieterugwinning hiervan wordt op dit moment onderzocht in het kader van het klimaatplan (zie hieronder).
 • Het druivendraf wordt geleverd aan erkende branderijen. Het ondergaat daar verschillende scheidings- en extractprocessen waaruit men talrijke verbindingen haalt die gevaloriseerd kunnen worden in verschillende domeinen:
  • ethanol voor industrieel gebruik of de carburatie van motoren,
  • druivenpitolie, polyfenol, antioxidanten, natuurlijke kleurstoffen, wijnsteenzuur dat potentieel gebruikt kan worden in de voedingsmiddelenindustrie, voor cosmetica of de volksgezondheid,
  • bijproducten voor het aanmaken van organische meststoffen,
  • koolstofdragers voor veevoer.

De activiteiten met betrekking tot Champagne genereren ook ongeveer 10.000 ton industrieel afval per jaar(metaal, hout, glas, verpakkingsmateriaal als plastic, papier of karton...). Alle regionale valorisatiemogelijkheden werden onderzocht en een praktische gids voor het afvalbeheer werd samengesteld en verspreid door de bedrijfstak aan de producenten.

Meer dan 90% van het industriële afval wordt selectief gesorteerd en wordt gevaloriseerd. Het doelcijfer is 100% op de middellange termijn. En tot slot genereert het drinken van champagne afval bij de uiteindelijke consument

Meer dan 300.000 ton per jaar, hoofdzakelijk samengesteld uit glas (90%), karton, papier, aluminium, staal, kurk en plastic.

De bedrijfstak heeft twee soorten maatregelen toegepast om het afvalbeheer te verbeteren:

 • vermindering bij de bron door een beter eco-concept van de verpakking. Ervoor zorgen dat de fles minder weegt valt ook onder deze strategie (zie ook het klimaatplan),
 • een financiële bijdrage van de actoren in de Champagnestreek aan structuren als "Adelphe" of "Ecoemballage en France" (Ecologische verpakkingen in Frankrijk) wier taak eruit bestaat om de collectiviteiten te steunen bij het inzamelen en valoriseren van huishoudverpakkingsmateriaal.

Aldus worden alle afval en bijproducten afkomstig uit de productie- en commercialiseringsactiviteiten van de wieg tot het graf zeer oplettend behandeld en hebben de actoren in de Champagnestreek concrete valorisatiemaatregelen getroffen op dit vlak.

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.

Door verder te gaan op deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken en om statistieken bij te houden - Meer informatie