MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
 • facebook
 • twitter
 • instagram
 • youtube
 • linkedin
 • rss

Duurzame Ontwikkeling

Een gecontroleerde oorsprongsbenaming heeft de plicht om wijn te maken met de grootste inachtneming van het milieu. Deze notie is in de afgelopen vijftien jaren steeds verder op de voorgrond getreden en maakt deel uit van het streven naar duurzame ontwikkeling in het kader van onze activiteiten.

Enorme uitdagingen

De milieu analyse van alle wijnactiviteiten in de Champagne die is uitgevoerd in het begin van de jaren 2000, heeft vier grote uitdagingen naar voren gebracht :

 • Het beheer van de overlast en risico's voortvloeiende uit het gebruik van inputmiddelen in het bijzonder.
 • Het preserveren en het valoriseren van de terroirs, de biodiversiteit en de landschappen.
 • Een verantwoord beheer van het water, het afvalwater, de bijproducten en het afval.
 • Het energie- en klimaatprobleem.

Voor de bedrijfstak zijn deze uitdagingen prioritair. En men heeft dus een milieubeheerssysteem ingevoerd voor de « Champagne onderneming », dit systeem is gebaseerd op internationaal erkende methoden om de doelstellingen te bereiken die zijn vastgelegd in het kader van een milieubeleid ingevoerd op interprofessioneel niveau.

Streven naar constante verbetering

Het systeem is gebaseerd op het streven naar constante verbetering, te weten:

 • Het opstellen van een inventaris van de kritische punten en actieplannen,
 • Het invoeren van de voorgestelde maatregelen,
 • Het evalueren en controleren van de vooruitgang met behulp van indicatoren,
 • Het bepalen van nieuwe doelstellingen om zo het wiel van vooruitgang in beweging te zetten.

In de Champagnestreek, houdt deze strategie noodzakelijkerwijze de vrijwillige inzet en verbintenis in van alle professionals aangezien moeder natuur geen genoegen neemt met de inspanningen van slechts enkelen onder hen. Men heeft de voorkeur gegeven aan deze optie ten opzichte van een systematische certificatie van alle bedrijven en ondernemingen in de Champagnestreek. Gezien de automatisering van de structuren (zie kadertje) vond men deze benadering te zwaarwegend en zelfs onrealistisch. Het is uiteraard mogelijk om een product of een onderneming te laten certificeren indien men dit wenst, dit initiatief komt in feite in aanvulling op de globale inzet (aldus heeft 27% van het totale activiteitenvolume in de Champagne een ISO 14001 certificatie vandaag).

"Champagne onderneming"

 • 34 000 hectare
 • 280 000 percelen wijngaard
 • 15 000 wijnbouwer exploitanten
 • 140coöperatieve verenigingen
 • 300 champagnehuizen
 • 15 000 werknemers
 • 309 miljoen flessen (2012)
 • 4,4 miljard Euro omzet (2012)

Het verbeteren van het prestatievermogen van de wijnproducenten in de Champagnestreek op het gebied van milieu is te danken en zal ook de toekomst te danken zijn aan de samenvoeging van 15.000 individuele vooruitgangsplannen ingevoerd door de wijnbouwers en in de Champagnehuizen.

Ambitieuze en evolutieve referentiekaders

In de praktijk worden ambitieuze en evolutieve referentiekaders (duurzame wijnbouw en oenologie) ter beschikking gesteld van alle professionals om ze aan te zetten hun eigen bedrijf regelmatig aan controles te onderwerpen en een verbeteringsplan in te voeren. Deze referentiekaders combineren op evenwichtige wijze traditie en technologische innovaties en hebben betrekking op alle geïdentificeerde milieu-uitdagingen. Alle krachten op het vlak van ontwikkeling worden gebundeld en gemobiliseerd om de producenten bij te staan en te motiveren in deze verantwoorde benadering waarvan de invoering, die immers vrijwillig is, veel verder gaat dan de inachtneming van de eisen alleen. Dankzij de ingevoerde indicatoren, kan men nauwkeurig de ontwikkeling van de praktijken volgen in de Champagnestreek inzijn geheel. En deze indicatoren laten zien dat de geboekte vooruitgang aanzienlijk is sinds ongeveer vijftien jaar.

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.