MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
 • facebook
 • twitter
 • instagram
 • youtube
 • linkedin
 • rss

Het Comité Champagne

Wie zijn wij?

>

Commissaire bij de Regering

Unie van Champagnehuizen
Algemeen Syndicaat van Champagnewijnbouwers

Permanente Commissie

Unie van Champagnehuizen

Voorzitter van de Onderhandelaren
David Chatillon

Algemeen Syndicaat van Champagnewijnbouwers

Voorzitter van de Wijnbouwers
M. Maxime Toubart

Executive Bureau

Unie van Champagnehuizen

6
onderhandelaren

Algemeen Syndicaat van Champagnewijnbouwers

6
oogsters

Inter-professionele Raad

Unie van Champagnehuizen

13
onderhandelaren

Algemeen Syndicaat van Champagnewijnbouwers

13
oogsters

Speciale Commissies

Diensten van het interprofessionele comité van Champagnewijn

Speciale Commissies

Vijf speciale commissies zijn in het leven geroepen om de wijnbouwers en de Champagnehuizen te begeleiden in hun dagelijkse bezigheden

 • Uitrustingen van de wijngaard
 • Opvolging stroomafwaarts van de kwaliteit
 • Techniek en milieu
 • "Amont"
 • "Aval"
 • Champagnebenaming
   

Commissie uitrustingen van de wijngaard

De Commissie Uitrustingen van de wijngaard onderzoekt de subsidieaanvragen bestemd voor de rationele en milieuvriendelijke aanleg van de wijngaard, in het bijzonder door het oprichten en renoveren van toegangswegen, het uitvoeren van waterwerken, de aanleg van opslagplaatsen voor de wijndraf (“aignes”) en van wasstraten voor de sproeiers, en het ontwerpen van groenvoorzieningen. Deze commissie ondersteunt het denkproces van het Comité Champagne over het verfraaien van de wijnstreek.

Commissie opvolging stroomafwaarts van de kwaliteit

De Commissie Downstream Kwaliteitscontrole bestuurt het observatorium van de kwaliteit van de Champagnewijnen.  Zij bepaalt het programma van de af te nemen monsters in Frankrijk en het buitenland, houdt toezicht op de controle van het smaak- en geurpallet, bepaalt welke wijnen niet voldoen aan de vereiste kwaliteit, meldt aan de betreffende producenten welke afwijkingen aan de wijn geconstateerd zijn en treft de maatregelen die nodig zijn om een ontoereikende kwaliteit te corrigeren. 

Commissie techniek en milieu

De Commissie Techniek en Milieu stelt de prioriteiten voor op het gebied van wijnbouw, wijnbereiding en de hiermee verbonden milieuvraagstukken, en onderzoekt de technische eisen in antwoord hierop, met het accent op duurzame ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit. Zij steunt hierbij op het Comité Champagne en het netwerk van partners op het gebied van research en technische ontwikkeling in deze branche.

Commissie "Amont"

De Upstream Commissie ziet toe op de goede werking van de economie in de Champagnestreek. Haar werkzaamheden dienen als richtlijn voor bedrijven in de sector, om zich in hun besluitvorming te richten op het scheppen van waarde en een eerlijke verdeling van deze waarde tussen de wijnbouwers en de Champagnehuizen. Zij helpt het Dagelijks Bestuur bij het uitwerken en controleren van beslissingen met betrekking tot de interne werking van de sector (waarmerking en traceerbaarheid, professionalisering van de marktdeelnemers, follow-up van de transacties van in aanmaak zijnde flessen, enz.).

Commissie "Aval"

De Downstream Commissie werkt een strategie uit om de naamsbekendheid en de aantrekkelijkheid van de Champagnebenaming in Frankrijk en de rest van de wereld te versterken, gebaseerd op relevant onderzoek en met dekking van de focusmarkten. Hiertoe evalueert ze de relevantie, doeltreffendheid en efficiëntie van ontvangst- en opleidingsvoorzieningen en (vooral digitale) communicatiemiddelen, in Frankrijk en daarbuiten. Ze bepaalt de beleidslijnen van de Champagne Bureaus in het buitenland en evalueert hun resultaten voor wat betreft haar activiteiten. Ze definieert de positie van het Comité Champagne op het gebied van wijntoerisme.

Commissie Champagnebenaming

De Commissie Benamingsbescherming stuurt het beleid voor juridische erkenning, toegang tot de markten en bescherming van de benaming in en buiten Frankrijk. Ze bepaalt de beleidslijnen van de Champagne Bureaus in het buitenland en evalueert hun resultaten voor wat betreft haar activiteiten. Op verzoek van de Permanente Commissie maakt zij in voorkomend geval kosten-baten analyses wanneer de Algemeen Directeur van het Comité Champagne beroep wil aantekenen in geschillen.
Zij kan ook aangezocht worden door de Permanente Commissie voor kwesties betreffende het recht op het gebied van de benaming (besluiten van het productschap e.d.).

Commissie economie en markten

De commissie economie en markten draagt zorg voor de balans tussen vraag en aanbod op de interne markt, zorgt voor de goede werking van de economie in de Champagnestreek en houdt een oogje op de commercialisering van de Champagnewijnen om ervoor te zorgen dat de sector zich op harmonieuze wijze kan ontwikkelen met schepping van waarde en een eerlijke verdeling van deze waarde tussen de wijnbouwers en de Champagnehuizen.

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.