MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
  • linkedin
  • rss

Het Comité Champagne

Wie zijn wij?

>

Juridische en financiële middelen

Men kan de doeltreffendheid van een organisatie opmeten aan de hand van de juridische en financiële middelen waarover zij beschikt.

Juridische middelen

Op grond van Artikel 9 van de wet van 12 april 1941 is het Comité Champagne belast met het decreteren van “algemene maatregelen” en moet het beslissingen nemen die “bindend zijn voor alle belanghebbenden”. Deze beslissingen, genomen in de vorm van regelgevingen, worden aan alle belanghebbenden individueel en via de pers bekendgemaakt en kunnen tevens, indien nodig, worden aangekondigd door middel van affiches.  

De wet heeft de grenzen van deze verordende bevoegdheid zeer breed gesteld. De tekst omvat acht paragrafen die betrekking hebben op de opsomming van de taken die aan het organisme worden toevertrouwd.

Het interprofessioneel Champagnewijncomité moet, in navolging van de overheidsinstructies, de volgende algemene maatregelen treffen:

1 - De balans opmaken van de beschikbare bronnen en de behoeften. Hiertoe moet het alle door hem nuttig geachte economische inlichtingen voorschrijven;
2 - Bijdragen tot het organiseren van de productie en zorg dragen voor een betere coördinatie van de commercialisering van de producten;
3 - De betrekkingen tussen de verschillende medespelers organiseren en in bedwang houden, met name aan de hand van typecontracten voor de verkoop en de inkoop van druiven, most en wijnen ;
4 - De marktwerking verbeteren door het bepalen van regels met betrekking tot het aanleggen van voorraden en/of door de producten fasegewijs op de markt te laten brengen;
5 - Bijdragen tot de kwaliteit en de traceerbaarheid van de druiven, de most en de wijnen;
6 - Promoten van duurzame ontwikkeling van de wijnbouw, milieubescherming en rationeel gegronde aanleg van de wijngaard;
7 - Beslissen ten aanzien van de afgifte van beroepsvergunningen
8 - Acties ondernemen op het vlak van informatie, communicatie, valorisatie, bescherming en verdediging de afgebakende gecontroleerde oorsprongsbenamingen in de Champagnestreek.

Het feit dat de bewoordingen zo algemeen zijn geformuleerd, toont de aanzienlijke omvang aan van de taken die aan het Comité zijn toevertrouwd.

Financiële middelen

Het interprofessionele Champagnewijncomité mag verplichte beroepsbijdragen afschrijven van de rekeningen van zijn leden om de administratiekosten te dekken en ook voor “de totstandbrenging van andere doeleinden van belang voor de sector”.

De bijdragen bestaan uit:

  • Een oogstbijdrage die afhangt van de geoogste hoeveelheid en waarvan een deel voor rekening van de wijnbouwers is en een ander deel voor rekening van de onderhandelaars-kopers.
  • Een bijdrage voor de verzonden flessen.

Dit geld wordt rechtstreeks door het Comité geïnd bij de leden. De opbrengsten en uitgaven zijn ongeveer 19 miljoen euro per jaar.

Voor een beter beeld kan men stellen dat een derde van de opbrengsten dient voor het financieren van onderzoek en technische acties, een ander derde voor de verdediging van de Champagnebenaming en de communicatieacties. Een vierde van de middelen wordt aangewend voor de algemene bedrijfskosten.

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.