MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
  • linkedin
  • rss

Het Comité Champagne

Wie zijn wij?

>

Het Comité Champagne

Het interprofessionele Champagnewijncomité verenigt de Champagnewijnbouwers en –huizen en houdt zich bezig met het promoten van de wijngaard en de wijn aan de hand van economische, technische en milieugerichte acties. Het ziet toe op de kwaliteitsverbetering en de organisatie van de sector, de communicatie, de ontwikkeling van de naamsbekendheid en het draagt zorg voor de bescherming van de benaming wereldwijd.

Het Comité Champagne (Interprofessioneel Champagnewijncomité)

Het Comité Champagne is door de Franse wetgever opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de wijnbouwers en de onderhandelaars-producenten van Champagnewijnen te behartigen

Deze interprofessionele organisatie bevindt zich halverwege de lijn tussen de privésector en de openbare sector. Het is dus een semi-overheidsorganisme.

Het Comité Champagne is in 1941 opgericht en men is doorgaans van mening dat de ervaring die deze wijnstreek heeft opgedaan door de jaren heen bijzonder volledig en kenmerkend is.

Een verdienstelijk partnership

De interprofessionele Champagneorganisatie heeft ten doel als drijfveer op te treden voor de economische vooruitgang en streeft ernaar de twee partners, te weten de wijnbouwers en de handelaren, binnen het Comité op gelijke voet te plaatsen. In het door haar gevoerde beleid staat de kwaliteitsverbetering centraal, ook met het oog op een adequate valorisatie van het cultuurgoed gevormd door de Champagnebenaming. De instandhouding van een juiste balans vereist een zekere gemeenschappelijke discipline. En in het kader van deze doelstelling is een actieve bijdrage van de ruim vertegenwoordigde beroepssyndicaten absoluut noodzakelijk.

Het Comité Champagne wenst aldus een alliantie te verwezenlijken tussen de twee grote en elkaar aanvullende activiteiten in het teken van werkelijkheid en bereidwilligheid. Dit houdt in dat alle partijen water bij de wijn moeten doen wat betreft de meningsverschillen op het gebied van hun uiteenlopende belangen. In feite wenst men dus meer zekerheid en welvaart te kunnen bieden aan alle mensen die hun boterham verdienen in de Champagnesector.

MEER INFO

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.