MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
 • facebook
 • twitter
 • instagram
 • youtube
 • linkedin
 • rss

Champagne ontdekken

<

De broederschappen in de Champagnestreek

Aartsbroederschap Saint Vincent des vignerons de Champagne

De wijnproducenten en de Champagnehuizen vieren ieder jaar Sint-Vincent in de Champagnestreek. In het begin van het jaar komen de wijnbouwers van ieder dorp samen om hun beschermheilige te bedanken voor de laatste oogst en zijn bescherming te vragen voor het werk in het komende jaar.

Een stukje geschiedenis

Saint-Vincent, beschermheilige van de wijnbouwers

Hoe komt het dat Sint-Vincent de beschermheilige van de wijnbouwers is? Er zijn meerdere antwoorden op deze vraag en geen enkel geeft uitsluitsel.

Sommigen zeggen dat de periode van Sint-Vincent (22 januari) net na de Kerst- en oudejaarsfestiviteiten een zekere rust biedt die zich uitstekend leent om deze beschermheilige te vieren.
Anderen zijn van mening dat Sint-Vincent overeenkomt met een maanstand die bevorderlijk is voor het hernemen van de werkzaamheden in de wijngaard.

En tot slot is het een feit dat “Vincent” het woord “Vin” (wijn in het Frans) bevat en dat is uiteraard een duidelijk teken.

Fête annuelle de l'archiconfrérie Saint Vincent des Vignerons de Champagne

Sint-Vincent wordt nog steeds vereerd in de Franse wijnstreken

Het Aartsbroederschap Sint-Vincent is in de jaren dertig opgericht met een kleine honderd Champagnewijn broederschappen, te weten 319 wijndorpen.

Talrijke jaren lang werd dit feest echter alleen plaatselijk gevierd. Pas in 1991, op aansporing van Brigitte Chandon-Moët, Jean-Paul Médard en Michel Janisson, voorzitter van het broederschap van Epernay, is het idee voor een groot gemeenschappelijk feest geboren.

En dit grote feest, dat oorspronkelijk in Epernay is ontstaan, wordt nu ook regelmatig gehouden in andere historische steden van de Champagnestreek zoals in de Kathedraal van Reims in 1998, de Basiliek van Saint-Remi in 2007 en Troyes in 2000 en 2010.

Om de pariteit tussen wijnbouwers en Champagnehuizen in acht te nemen, wordt het covoorzitterschap van het aartsbroederschap gevoerd door Mevrouw Evelyne ROQUES-BOIZEL, vertegenwoordigster van de Champagnehuizen en Mijnheer Maurice VOLLEREAUX, vertegenwoordiger van de wijnbouwers.

De Organisatie

Rol :

 • Het organiseren en het promoten van het Sint-Vincent feest
 • Het organiseren en/of deelnemen aan andere manifestaties in verband met Champagne en de Champagnestreek
 • De leden van het representatief Comité van de Champagnestreek informeren en animaties verzorgen

Samenstelling van de Raad van Bestuur :

 • 2 covoorzitters van het Aartsbroederschap
 • 2 vicevoorzitters
 • 2 algemene secretarissen
 • 1 penningmeester
 • 2 leden van de Communicatiecommissie van het Comité Champagne die het bedrijfschap vertegenwoordigen
 • 1 lid aangesteld door het representatief Comité van de Champagnestreek
 • De voorzitter (of zijn vertegenwoordiger) van het Broederschap dat belast is met het organiseren van het jaarfeest
 • De verantwoordelijke voor externe relaties van het Comité Champagne

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.